Chiều ngày 31/3, đ/c Nguyễn Thanh Bình- Bí thư tỉnh uỷ đến kiểm tra tình hình sâu bệnh trên cây trồng vụ đông xuân, công tác chuẩn bị cuộc tổng điều dân số và nhà ở, tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm ở huyện Đức Thọ cùng đi còn có các đồng chí Nguyễn Thiện Giám đốc sở kế hoach đầu tư và lãnh đạo huyện Đức Thọ


Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Bí thư tỉnh uỷ và các đ/c trong đoàn đã  đi kiểm tra tình hình sâu bệnh ở cây lúa , đ/c nhắc nhở lãnh đạo từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ  hiệu quả. Kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, đồng chí bí thư tỉnh uỷ cũng đã biểu dương cấp uỷ, chính quyền huyện Đức Thọ huy động được cả hệ thống chính trị tích cực tham gia chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở. Tuy nhiên Đức Thọ cần chú trọng đến công tác tuyên truyền nhằm giúp các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa,  yêu cầu của cuộc tổng điều tra . Qua đó động viên , khuyến khích các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho điều tra viên .


Đến thăm và kiểm tra công trình xây dựng nhà thờ Phan Đình Phùng , đường tỉnh lộ 28, đường Thanh Thịnh Bình , tại đây đ/c bí thư tỉnh uỷ đã nhắc nhở các đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ, kỷ thuật và an toàn lao động. Cũng nhân dịp này đồng chí Nguyễn Thanh Bình- bí thư tỉnh uỷ cùng đoàn cũng đã đến thăm nhà máy gạch Tuy Nen Đức Thọ, tuy mới đi vào hoạt động gần 1 năm, nhưng nhà máy đã giải quyết cho hơn 200 lao động với mức lương tối thiểu 2 đến 3 triệu đồng/ tháng, riêng từ đầu năm lại nay nhà máy đã xuất xưởng 7 triệu viên gạch, đ/c Bí thư tỉnh uỷ mong muốn nhà máy gạch tuy nen Đức Thọ tiếp tục mở rộng qui mô sản xuất, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện  để doanh nghiệp phát triển .


 

Thanh Thủy – Đài PT – TH

TIN LIÊN QUAN