Sáng 30/1, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2009 và triển khai kế hoạch SXKD 2010.

Được triển khai từ năm 2005, các phong trào thi đua điển hình xuyên suốt các năm qua của Bưu Điện tỉnh là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, xây dựng nếp sống văn minh Bưu điện, xây dựng bưu cục, đường thư, điểm Bưu điện văn hóa xã kiểu mẫu…


Đến nay, mạng lưới các bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, đại lý bưu điện phát triển rộng khắp, đưa dịch vụ bưu điện đến gần người dân hơn, phục vụ thiết thực, hiệu quả nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc của nhân dân. Hiện tại, toàn tỉnh có tổng cộng 288 điểm phục vụ các dịch vụ bưu chính viễn thông, bán kính phục vụ bình quân là 2,55km/điểm, bình quân số dân được phục vụ là 4340 người/điểm; trong đó có 228 điểm Bưu điện văn hóa xã; 231 điểm đã đưa dịch vụ chuyển tiền vào khai thác. Năm 2009, dịch vụ phát hành báo chí đạt sản lượng và doanh thu tăng 60% so với năm 2004, dịch vụ bưu phẩm doanh thu tăng 150% so với 2004, dịch vụ bưu kiện doanh thu tăng 160% so với 2004, dịch vụ phát chuyển nhanh đạt sản lượng tăng gấp 230 %, doanh thu tăng 250 % so với năm 2004…


Trong 5 năm qua đã có 4 đơn vị được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước, 1 đơn vị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, 6 lượt được tặng cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), 7 lượt đơn vị được UBND tỉnh tặng cờ, bằng khen… Toàn ngành có 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3, 1 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua toàn quốc; 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 7 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua toàn ngành, 11 cá nhân được Bộ TT&TT tặng bằng khen, 99 cá nhân được tặng bằng khen của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và UBND tỉnh…


Mai Hoàng

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN