Di tích - Thắng cảnh

Đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ Hồ Danh Thái

Sáng ngày 18/8, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTQ xã Thuần Thiện (Can Lộc) tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá Nhà thờ Hồ Danh Thái. Đây là di tích thứ 5 trên địa bàn xã Thuần Thiện được UBND tỉnh cấp bằng công nhận di tích cấp tỉnh.

Hồ Danh Thái là người nổi tiếng tinh thông võ nghệ, có nhiều đóng góp trong việc ổn định triều chính, vua Lê Hiển Tông niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783) đã ban sắc phong chức Kiệt trung tướng quân Vân kỵ úy hàng chánh ngũ phẩm. Đời Nguyễn, vua Khải Định năm thứ 2 (1917) sắc phong thần cho Hồ Danh Thái là Dực bảo trung hưng linh phù chi thần và ban chỉ dụ cho thôn Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh thờ phụng theo quốc lễ.Lễ đón nhận bằng di tích Nhà thờ Hồ Danh Thái được tổ chức long trọng với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UNBND, UBMTTQ, các phòng ban huyện Can Lộc, Bảo tàng tỉnh, ban liên lạc họ Hồ toàn quốc, ban liên lạc họ Hồ Hà Tĩnh cùng nhân dân địa phương và con cháu dòng tộc họ Hồ – Thuần Thiện đang học tập, công tác trên mọi miền của tổ quốc về dự./.

So VH,TT&DL

BÀI MỚI ĐĂNG