Di tích - Thắng cảnh

Đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá chùa Đà Liễu và đền Đại Bản

Trong 2 ngày (25,26/3), UBND xã Xuân Mỹ và UBND xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá chùa Đà Liễu và đền Đại Bản. Đây là hai di tích được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá trong đợt II/2008.Đền Đại Bản mang đậm nét đặc trưng đền thờ mẫu ở khu vực Hà Tĩnh. Niên đại xây dựng được ước định khoảng cuối thế kỷ XVII.Lễ đón nhận bằng công nhận được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể xã hội và đông đảo đạo hữu, nhân dân địa phương trong sự trang nghiêm, trân trọng./.Bách Khoa

vanhoahatinh

BÀI MỚI ĐĂNG