Trong các ngày (2,4,5/8/2009) xã Thạch Tiến, Thạch Trị (Thạch Hà) và Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh.

      Di tích quốc gia: Đền Nen, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà. Di tích cấp tỉnh: Đền Cả, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà và Đền Kinh Hạ, xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh. Lễ đón nhận bằng công nhận di tích được các địa phương tổ chức một cách trang trọng với sự tham gia của đông đảo nhân dân địa phương, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan, chính quyền các cấp và tổ chức đoàn thể xã hội cùng một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
 Tại lễ đón nhận bằng công nhận di tích, các địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như thi đấu bóng chuyền, đánh cờ thẻ, cờ gánh, đi cầu kiều. Các hoạt động văn hóa, thể thao đó đã tạo nên không khí vui tươi sổi nổi cho đời sống tinh thần của nhân dân và góp phần vào việc phục hưng nét văn hóa lễ hội làng truyền thống./.


Bách Khoa

Vanhoahatinh

TIN LIÊN QUAN