Đoàn khối doanh nghiệp hỗ trợ xã Thạch Môn xây dựng NTM
Trang chủ

Đoàn khối doanh nghiệp hỗ trợ xã Thạch Môn xây dựng NTM

Xây dựng nông thôn mới | Cập nhập 02.05.2012 - 12:40 |

Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới” do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối doanh nghiệp vừa tổ chức hỗ trợ một số trang thiết bị, xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 25 triệu đồng cho xã Thạch Môn (Thành phố Hà Tĩnh).

Các trang thiết bị do các đơn vị cơ sở Đoàn trong khối doanh nghiệp hỗ trợ đợt này, gồm: 4 bộ máy vi tính và các trang thiết bị đường truyền Internet, miễn phí truy cập trong 2 năm, khánh thành sân bóng chuyền đạt quy chuẩn, 2 bộ bóng chuyền, với trị giá trên 30 triệu đồng và tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.Cũng trong dịp này, Chi nhánh xăng dầu Hà Tĩnh đã hỗ trợ 25 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Tứ ở xóm Thanh Tiến, xã Thạch Môn.  

Chi nhánh xăng dầu Hà Tĩnh hỗ trợ 25 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Tứ ở xóm Thanh Tiến, xã Thạch Môn.Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM”, Đoàn khối doanh nghiệp đã phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ doanh nghiệp chung sức xây dựng NTM” và được các ĐVTN tích cực tham gia, hưởng ứng. Đến nay, 39 đơn vị cơ sở Đoàn khối doanh nghiệp đã ký kết với các cơ sở đoàn các xã điểm NTM trong toàn tỉnh với các nội dung công việc cụ thể như: hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Phát huy sức trẻ và tinh thần tình nguyện của thanh niên chung sức tham gia xây dựng công trình hạ tầng, công trình phúc lợi, vận động thanh niên tích cực giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn. Khuyến khích và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện các mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập huấn, hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn, quản lý vốn; tư vấn phát triển sản xuất, kinh doanh; chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ mới vào sản xuất; Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, nhất là đi đầu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”… Đây là một trong những nội dung  nằm trong chương trình đỡ đầu của Đảng ủy khối doanh nghiệp đỡ đầu cho xã Thạch Môn theo chủ trương của UBND tỉnh.

Lễ khánh thành sân bóng chuyềnNhững hoạt động thiết thực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp sẽ góp phần giúp xã Thạch Môn sớm hoàn thành 19 tiêu chí theo kế hoạch đề ra./. 
Bài, ảnh: Ngô Thắng

Nông thôn mới Hà Tĩnh


Xem thêm: