Hà Tĩnh ngày nay

Điện lực Hà Tĩnh đóng góp hiệu quả cho sự phát triển KTXH trên địa bàn

Những năm qua, tập thể CBCNV Điện lực Hà Tĩnh luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa dòng điện toả khắp muôn nơi từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng lên miền núi, góp sức mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh, đưa Hà Tĩnh tiến mạnh, tiên nhanh trên con đường hội nhập, phát triển.

Điện lực Hà Tĩnh được thành lập ngày 30/9/1991 (tách từ Sở Điện lực Nghệ – Tĩnh cũ), thuộc Công ty Điện lực 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Toàn đơn vị có 24 phòng, ban, phân xưởng, chi nhánh điện trực thuộc với tổng số CBCNV 619 người; có đảng bộ với 17 chi bộ, 204 đảng viên; tổ chức công đoàn gồm 619 đoàn viên và Đoàn thanh niên cơ sở với 15 chi đoàn, 280 đoàn viên… Nhận thức rõ vai trò của năng lượng điện trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, Điện lực Hà Tĩnh luôn đặt lợi ích chung lên trên quyền lợi của doanh nghiệp với phương châm ‘Phục vụ tốt để kinh doanh tốt’. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc và sự phối hợp của Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng… trong những năm qua CBCNV Điện lực Hà Tĩnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt khó vươn lên, nhờ vậy, liên tục nhiều năm liền, Điện lực Hà Tĩnh đã thực hiện quản lý vận hành lưới điện an toàn, cung cấp điện ổn định, liên tục cho sản xuất và sinh hoạt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao.


Buổi đầu mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, lưới diện cũ nát…, ngoài các phòng ban, Điện lực Hà Tĩnh chỉ có 2 đơn vị trực tiếp sản xuất là Chi nhánh điện Hà Tĩnh và Chi nhánh điện Hồng Lĩnh, với tổng số 213 CBCNV. Tuy vậy, được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tổng công ty Điện lực Việt Nam, công ty Điện lực 1, cấp uỷ, chính quyền địa phương tỉnh Hà Tĩnh, sự đoàn kết phấn đấu không mệt mỏi của tập thể CBCNV, Điện lực Hà Tĩnh đã có những bước phát triển đáng kể trên các lĩnh vực.

Điện lực Hà Tĩnh đóng góp hiệu quả cho sự phát triển KTXH trên địa bàn

Hệ thống điện nông thôn được đầu tư ngay sau khi tiếp nhận


Những năm gần đây, công tác phát triển hệ thống lưới điện tiếp tục được Điện lực Hà Tĩnh chú trọng quan tâm. Các công trình đường dây và trạm 110 kV Linh Cảm, 110 kV Kỳ Anh, 110 kV Can Lộc được ra đời và đi vào hoạt động, đưa tổng số trạm 110 kV lên 4 trạm. Hệ thống lưới điện hiện nay có 9 trạm trung gian, công suất 40.950 kVA; 836 trạm biến áp (kể cả trạm khách hàng), tổng công suất 159. 273 kVA, nhờ vậy đã đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, liên tục, kịp thời cho tốc độ phát triển nhanh chóng của Hà Tĩnh trong những năm gần đây. Đặc biệt, từ chỗ mới thành lập chỉ có một nửa số xã trong tỉnh có điện thì đến nay, 100% xã đã có điện và trên 99% số hộ có điện lưới quốc gia sử dụng với giá bán điện cơ bản ngang bằng giá Chính phủ quy định. Hiện tại, Điện lực Hà Tĩnh bán điện cho 113.475 khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh; doanh thu năm 2008 đạt 233, 3 tỷ đồng, tăng gấp 1,89 lần so với năm 2004; điện thương phẩm năm 2008 đạt 339,4 triệu kWh, tăng gấp 1,57 lần so với 2004; tổn thất điện năng năm 2008 là 6,3%, giảm 1,2% so với 2004. Năm 2009 ước tính doanh thu đạt 299 tỷ đồng; điện thương phẩm đạt 378 triệu kWh; tổn thất điện năng 6%.


Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, bảo hộ lao động là vấn đề luôn được Điện lực Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt. Công tác vận hành theo đúng quy trình, quy phạm; thường xuyên kiểm tra định kỳ ngày đêm, đột xuất, kiểm tra sự cố, kiểm tra kỹ thuật… để theo dõi thiết bị, định kỳ bảo dưỡng và sửa chữa đường dây, thiết bị và trạm nhằm xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện, giảm suất sự cố để cấp điện ổn định nhất. Bên cạnh đó, Điện lực còn triển khai thực hiện mô hình quản lý chi nhánh điện, mô hình khoán quản đường dây và thiết bị đạt hiệu quả cao; xây dựng các đường dây và trạm kiểu mẫu, triển khai thực hiện mô hình quản lý chi nhánh điện kiểu mẫu theo quy định của Tập đoàn và Tổng công ty; thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy tắc về an toàn BHLĐ-PCCN… Trong 18 năm qua, đơn vị luôn đảm bảo ATLĐ, không có sự cố kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp điện sản xuất và đời sống của nhân dân.


Để ghi nhận thành tích của đội ngũ lãnh đạo, CBCNV Điện lực Hà Tĩnh trong suốt 18 năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2004-2008, Điện lực Hà Tĩnh đã vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể, 1 Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân Giám đốc, 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 bằng khen của bộ Công Thương, 3 bằng khen của ngành, nhiều bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân. Phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới, tập thể CBCNV Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế – xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI đã đề ra.


Nguyễn Hải Khoát- Giám đốc Điện lực Hà Tĩnh

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG