Ngôi đền Lộ Khê ở xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên bị xuống cấp nghiêm trọng nên 12 sắc phòng quý hiếm vốn được lưu giữ tại đền phải chuyển sang nhà văn hoá xã “ở nhờ”.

 

Đền Lộ Khê thờ Hoàng Công Minh, một vị tướng có tài thao lược thời Hậu Lê và Tây Sơn. Đền được vua Gia Long cho xây dựng vào năm 1816.
 

Ông Bùi Quang Hoán – Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện Cẩm Xuyên – cho biết: “Đến nay đền Lộ Khê đã hơn 200 tuổi. Từ vua Minh Mạng đến vua Khải Định, đều có sắc phong, ghi nhận công lao đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ lãnh thổ đất nước của tướng quân Hoàng Công Minh. Hiện nay đền vẫn còn lưu giữ 12 đạo sắc còn nguyên vẹn: một đạo niên hiệu Minh Mạng, hai đạo niên hiệu Thiệu Trị, hai đạo niên hiệu Tự Đức, một đạo niên hiệu Đồng Khánh, 2 đạo niên hiệu Thành Thái, một đạo niên hiệu Duy Tân và hai đạo niên hiệu Khải Định”.

,
Những sắc phong quý được lưu giữ tại đền. (Ảnh: Văn Dũng)
 

Theo ông Hóa, thời gian gần đây đền Lộ Khê bị xuống cấp nhanh, hoang phế, chỉ còn thượng điện. Vì thế những sắc phóng quý hiếm của đền phải chuyển sang lưu giữ bảo quản ở nhà văn hóa xã Cẩm Nam. 


Văn Dũng – Hủ Cao

DT

TIN LIÊN QUAN