Đức Thọ

Để xã Đức Lâm ngày càng "thay da đổi thịt"…

Là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. Sự năng động trong điều hành của UBND xã là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, không thể không kể đến vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, các tổ chức đoàn thể cũng như sự nỗ lực vươn lên của nhân dân.

Thời gian qua, xã Đức Lâm (Đức Thọ) đã từng bước triển khai các phương án về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. “Cách đi” trong phát triển kinh tế nơi đây khá phù hợp, bởi Đảng uỷ, UBND xã đã chọn đúng và chọn trúng các tiềm năng về điều kiện sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó đã đặc biệt coi trọng đến công tác áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, góp phần mang lại những kết quả trong phát triển kinh tế.


Ông Phạm Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chúng tôi đã kịp thời đoán biết được những khó khăn, vướng mắc có thể xẩy ra để rồi từ đó nhanh chóng lên phương án khắc phục. Vụ sản xuất đông xuân năm 2007 – 2008 là một điển hình. Ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã có kế hoạch sát đúng, chỉ đạo nhân dân cấy hết diện tích, chuyển đổi cây trồng mùa vụ. Bên cạnh đó, mạnh dạn đưa các loại giống có năng suất cao vào thâm canh, tăng tỷ lệ xuân muộn, giảm tỷ lệ xuân trung. Tổng diện tích gieo trồng là 383 ha, đạt 100% kế hoạch. Vụ đông xuân, do anh hưởng lớn về thời tiết, tuy nhiên Đảng uỷ, UBND xã đã nhanh chóng kép kín diện tích gieo trồng đạt 100% theo kế hoạch.


Cũng theo ông Thuận, năng suất bình quân đạt tới 60 tạ/ha, đạt 92,3% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm trước là 15 tạ/ha, bằng 22,3%. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 2.298 tấn, đạt 94% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm trước 547 tấn, bằng 23%. Sản xuất vụ hè thu cũng đã được thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, diện tích đạt 100%…Ông Phạm Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã


Ông Thuận nhấn mạnh: Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2008, thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ huyện về việc phát triển mô hình đa cây, đa con, trang trại, gia trại. UBND xã đã tập trung chỉ đạo các hộ sản xuất trên địa bàn thực hiện đồng bộ các giải pháp và đã mang lại những hiệu quả kinh tế từ các mô hình đạt 45 – 50 triệu đồng/ha/năm. Đến nay, trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình cá – lúa với diện tích 45 ha, đạt 100%, diện tích trồng cỏ 9,5 ha, đạt 48%. UBND xã cũng đã phát động nhân dân, đơn vị trồng cây phân tán trên các mô hình cá – lúa hành lang giao thông và các khuôn viên công sở, đã trồng được 1.000 cây, đạt 100% kế hoạch. Mặc dầu công tác chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng UBND xã đã chỉ đạo kịp thời các phương án dập dịch, vì vậy mà đã duy trì được tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã.


Trong công tác xây dựng cơ bản, ngành nghề dịch vụ, Đảng uỷ, UBND xã Đức Lâm đã thực hiện tốt nhất về việc huy động mọi nguồn lực cũng như tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia cùng xây dựng và phát triển vì lợi ích chung. Số liệu từ UBND xã riêng 6 tháng đầu năm, tổng mức đầu tư từ các nguồn vốn trên cấp, các dự án và con em quê hương tài trợ về địa bàn xã khoảng 8 tỷ đồng. Nhiều công trình về giao thông, thuỷ lợi, công trình tại các trường học đã được triển khai, đặc biệt là công trình dự án lưới điện nông thôn 2, góp phần tạo điều kiện để nhân dân trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao đời sống.


Thực hiện chương trình của cấp trên về đẩy mạnh xây dựng các khu tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ – thương mại, doanh nghiệp vừa và nhỏ. UBND xã đã kịp thời có các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, động viên nhân dân trên địa bàn mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Xã Đức Lâm đã xây dựng được trên 3 khu vực, trong đó có 1 khu tiểu thủ công nghiệp – thương mại – dịch vụ và thương hiệu rượu nếp ở HTX Văn Lâm đã hoàn thành và đi vào hoạt động có hiệu quả, 1 khu ở HTX Thượng Ích tại Quán Nậu, phát triển một làng nghề mây, tre đan xuất khẩu tại HTX Ngọc Lâm… Tất cả đã và đang phát triển đa dạng, thu nhập kinh tế cao, góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo tại địa phương.


Chúng tôi hết sức vui mừng vì ngành nghề tiểu thủ công nghiệp – thương mại – dịch vụ tại địa phương đang phát triển mạnh mẽ, từ đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân. Số hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, buôn bán, vận tải… không ngừng tăng lên, trong đó đáng chú ý là 2 doanh nghiệp tư nhân, 8 điểm sản xuất gạch xây dựng, 10 xe ô tô vận tải, 30 máy xát, 113 hộ có nghề mộc, nề, xây dựng… đã làm cho bức tranh kinh tế tại địa phương có nhiều khởi sắc đáng kể. Trăn trở của chúng tôi hiện tại là cần có sự quan tâm của cấp trên cũng như sự đóng góp hơn nữa của con em đang sinh sống, học tập trong và ngoài nước giúp đỡ kinh phí để đầu tư xây dựng trường mầm non cũng như hệ thống giao thông nội đồng, hệ thống nước sạch. Bên cạnh đó, giúp đỡ để xây dựng thương hiệu rượu nếp Đức Lâm, bảo trợ cũng như trợ giá, cho vay vốn nhằm phục hồi làng nghề mây tre đan xuất khẩu…, ông Thuận nêu kiến nghị.Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lâm: Chúng tôi đã và đang huy động sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế – xã hội…


Phát triển kinh tế luôn gắn liền với việc tăng cường và chú trọng đến công tác văn hoá – xã hội. Ở xã Đức Lâm, các lĩnh vực này luôn đồng hành phát triển tạo ra thế và lực mới cho địa phương. Công tác văn hoá – thông tin – thể dục thể thao luôn diễn ra sôi nổi. UBND xã đã nhanh chóng phục hồi xây dựng lại đền làng Thượng Ích và hoàn thành hồ sơ thẩm định để xếp hạng di tích lịch sử chùa ngự tại Văn Lâm.


Công tác giáo dục – đào tạo đã được nâng cao về chất lượng toàn diện. Trường THCS và mầm non đạt tiên tiến cấp huyện, THCS đạt tiên tiến cấp tỉnh và đạt công sở văn minh năm 2007. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm và thực hiện tốt. Công tác chính sách xã hội thực hiện đảm bảo, quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững…


Trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục đoàn kết nhất trí, cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các chương trình, kế hoạch để phát triển kinh tế. Đặc biệt coi trọng nhất vẫn là tiếp tục có các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư phát triển, góp phần xây dựng Đức Lâm “thay da đổi thịt” về nhiều mặt, ông Thuận khẳng định. Bài & ảnh: Gia Bảo (TTTM)

BÀI MỚI ĐĂNG