Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo Quyết định 20/2008/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ đang được nỗ lực triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Đề án đã nảy sinh không ít khó khăn và bất cập đòi hỏi cần tập trung đẩy nhanh các giải pháp để khắc phục.

Kết quả bước đầu

Sau một năm triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, Ban chỉ đạo Đề án cho biết: nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ hỗ trợ năm 2008 là 3.775,6 tỷ đồng, các địa phương đã giải ngân là 3.317,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 87,8%. Các nguồn vốn huy động từ ngân sách địa phương tham gia thực hiện Đề án năm 2008 là 1.307,856 tỷ đồng. Năm 2009, vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ là 3.000 tỷ đồng. Các địa phương đã giải ngân được 890,029 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 29,67% so với kế hoạch. Số lượng phòng học đã xây dựng 9.496, đang xây dựng 16.621 phòng, đạt 88,1% so với kế hoạch. Nhà công vụ đã xây dựng 4.180, đang xây dựng 4.875 phòng đạt 93,1% so với kế hoạch.Các địa phương đi đầu trong việc triển khai Đề án là Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Ninh Thuận đã thực hiện kế hoạch đạt tiến độ 100% khối lượng công trình phòng học và nhà công vụ giáo viên; đã hoàn thành kế hoạch và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ trên 90% năm 2008.


Nhờ nỗ lực của nhiều ban ngành, tỷ lệ trường lớp được kiên cố ngày càng tăng lên, góp phần đáng kể cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.


Một số tỉnh đầu tư lớn cho kiên cố hóa trường lớp như: Thanh Hóa 158 tỷ đồng, Hà Nội 151 tỷ, Hà Tĩnh 102 tỷ, Nghệ An 101 tỷ, Hải Dương 71 tỷ, Bạc Liêu 58 tỷ, Ninh Bình 56 tỷ… Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực tế Đề án đã để nảy sinh nhiều bất cập như việc đầu tư còn dàn trải và mức đầu tư thấp nên hiệu quả đầu tư chưa cao, thiếu đồng bộ giữa đội ngũ, cơ sở vật chất và thiết bị trường học; nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ và vốn đối ứng ở địa phương chưa tương xứng với mức đầu tư; công tác kiểm tra chất lượng chưa chặt chẽ.Cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp Để đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, Bộ Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo phấn đấu đến hết tháng 6/2010, hoàn thành trên 50% chỉ tiêu quốc gia Chương trình kiên cố hoá trường, lớp và nhà công vụ cho giáo viên. Xây dựng và triển khai đề án xây dựng nhà ở cho học sinh dân tộc bán trú.


Đồng thời, thực hiện tổng kiểm tra, đánh giá toàn quốc về chất lượng và khai thác sử dụng thiết bị dạy học, hoàn thiện cơ chế và chính sách liên quan đến cung cấp và khai thác các thiết bị dạy học.


Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư, phát triển các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT đạt chuẩn quốc gia. Điều chỉnh tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia để phù hợp với đặc thù các thành phố. Triển khai Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 – 2015. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm GDTX, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp.


Mặt khác, tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả các Dự án ODA về giáo dục và đào tạo, thu hút các nguồn tài trợ, các dự án vay vốn nước ngoài để phát triển cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Hoàn thành cơ bản việc triển khai kết nối Internet băng thông rộng tới tất cả các trường học ở những khu vực có điện lưới vào tháng 6/2010.


Các giải pháp đã có, vấn đề đặt ra là các sở, ngành cần triển khai nhanh và đồng bộ, góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách giáo dục, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân./.

CPV

TIN LIÊN QUAN