Sự Kiện Trong Nước

Đảng bộ Xí nghiệp khoáng sản Kỳ Anh chú trọng công tác dân vận và thực hành tiết kiệm

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa quan trọng của cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ cơ sở Xí nghiệp Khoáng sản Kỳ Anh (Tổng Công ty KS -TM Hà Tĩnh) đã xác định tổ chức thực hiện tốt CVĐ là một nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó Bí thư Đảng ủy Lê Xuân Ninh cho biết: Xí nghiệp Khoáng sản Kỳ Anh có nhiệm vụ khai thác và chế biến khoáng sản titan, hiện nay có 246 CBCNV, trong đó có 50 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ. Địa bàn rộng, trải dài cả 2 xã Kỳ Khang và Kỳ Phú; có chi bộ ở đội khai thác xa trung tâm nhưng cấp ủy luôn thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện từ công tác tư tưởng đến lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD.


Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động là GPMB, Xí nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, tổ chức quần chúng ở địa phương tập trung vào các trọng điểm phức tạp, khó khăn để vận động nhân dân GPMB, làm theo lời Bác dạy “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đồng chí Nguyễn Huy Hợp, Đội trưởng Đội Khai thác Tơ Hồng 1 và nhiều đảng viên được giao nhiệm vụ đã không quản ngày đêm bám sát địa bàn, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân, thường xuyên thăm hỏi bằng tinh thần và vật chất đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Ngoài ra, nhiều công nhân còn tham gia giúp dân làm mùa, phòng chống thiên tai…


Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương đối với đơn vị ngày càng cao. Hàng trăm ha đất, hàng chục ngàn cây cối, hàng trăm ngôi mộ ở những trọng điểm khó khăn đều được giải tỏa. Mối quan hệ giữa Xí nghiệp với các ngành, các tổ chức quần chúng, đặc biệt đối với nhân dân vùng mỏ ngày càng gắn bó mật thiết. Giải phóng được mặt bằng, đơn vị có việc làm thường xuyên, ổn định, thu nhập của CBCNV ngày càng được nâng lên.


Từ giữa năm 2008, thực hiện chủ trương của Tổng Công ty, Xí nghiệp phải tinh giản gần 300/607 biên chế, sắp xếp chuyển đổi lao động theo mô hình sản xuất mới. Đây là một việc làm cực kỳ khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến tư tưởng, nhất là đời sống, việc làm của 250 công nhân, chủ yếu là con em địa phương vùng mỏ. Thế nhưng, bằng nhiều hình thức, Đảng bộ vận động công nhân nghỉ việc theo chế độ của Nhà nước. Trong hoàn cảnh này, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng và cán bộ, đảng viên lại học Bác ở đức tính kiên trì, nhẫn nại, đi sâu vận động, giải thích theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”.


Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng phối hợp chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ thêm kinh phí ngoài chế độ Nhà nước. Bằng các giải pháp đồng bộ, chỉ trong vòng 6 tháng (tháng 8-2008 – 2-2009), đơn vị đã

Từ trong lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Kỹ sư Hoàng Xuân Tùng, người có 2 sáng kiến “Bảo vệ môi trường làm việc cho công nhân làm việc tại nhà máy và cộng đồng dân cư” và “cải tiến hệ thống cấp liệu khai thác” góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm được hàng chục lao động, được Hội đồng khoa học Tổng Công ty đánh giá cao. Học Bác đức tính cần kiệm, Xí nghiệp đã phát động phong trào thi đua tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra một đợt sinh hoạt trong toàn thể CBCNV Xí nghiệp. giải quyết cho nghỉ việc theo chế độ 250 công nhân hợp đồng theo thời vụ, 38 CBCNV dài hạn và 6 trường hợp nghỉ hưu, đảm bảo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết thấu tình đạt lý nên không chỉ số CBCNV nghỉ việc mà ngay cả chính quyền và nhân dân địa phương cũng đồng tình cao.

Đảng ủy và lãnh đạo Xí nghiệp luôn biết khơi dậy và khuyến khích tinh thần chủ động sáng tạo, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến. Thời gian qua đã có nhiều đề tài, sáng kiến được đưa vào áp dụng trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm được lao động.


Với tất cả các giải pháp đó, năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nhưng SXKD của Xí nghiệp tiếp tục phát triển, lương bình quân của công nhân tăng 20% so với năm 2008. Việc làm, đời sống của người lao động ổn định và được cải thiện.


Tuấn Hiển

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG