Những năm qua, thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, từ đó đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đã tạo cho Nghi Xuân thế và lực mới trên con đường công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

 Để đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội, Huyện uỷ Nghi Xuân đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đủ sức mạnh, trí tuệ để lãnh đạo toàn diện, thực hiện những chỉ tiêu mà Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2005 – 2010 đã đề ra. Về công tác xây dựng, phát triển Đảng, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghi Xuân thường xuyên bám sát cơ sở, quan tâm đến những chi bộ khó khăn. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên tăng cường chỉ đạo các chi bộ cơ quan xã, thị trấn và một số Hội quần chúng… để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Từ đó, tạo điều kiện cho cán bộ, quần chúng ở cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng để khi đủ điều kiện sẽ được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong những năm qua, do tạo nguồn tốt, đảm bảo, nên mỗi năm số đảng viên liên tục tăng lên. Riêng năm 2009, Nghi Xuân đã kết nạp được 135 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên toàn huyện lên hơn 5.510 đồng chí, sinh hoạt ở 40 Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Huyện uỷ Nghi Xuân cũng đã tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 37 – CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện hướng dẫn chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9, Nghị quyết 07,08,09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI và các kết luận của Bộ Chính trị (khoá X) cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện và các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đồng thời, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã ban hành Nghị quyết 05 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp lần 2, qua đó tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết và đề án, kế hoạch của UBND huyện xuống tận thôn, xóm và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… nhờ đó,  chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị đạt hiệu quả cao, các chi bộ Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức; hệ thống chính trị luôn luôn đủ sức mạnh, trí tuệ để lãnh đạo quần chúng thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Nhờ chú trọng công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã phát huy tốt trí tuệ tập thể, kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp đúng đắn trong chỉ đạo phát triển kinh tế, ổn định tình hình chính trị, tạo đà cho kinh tế phát triển, đạt được những thành tựu khá toàn diện.


Năm 2009, cơ cấu kinh tế huyện nhà có bước chuyển dịch khá: Khu vực nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 38,5%; CN -TTCN – GTXD 26,9%; TM – DV – DL: 34,6%. Về nông – lâm – ngư nghiệp, Ban thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2008 – 2009. Tiếp tục chỉ đạo áp dụng các tiến bộ KHKT, đẩy mạnh thâm canh, đưa các loại giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi; quan tâm phòng chống dịch bệnh, chú trọng xây dựng các mô hình. Nhờ có sự tập trung chỉ đạo khá cụ thể nên năng suất, sản lượng một số cây trồng tiếp tục đạt khá: Tổng diện tích gieo trồng đạt 10.230; tổng sản lượng lương thực là 17.916 tấn, đạt 90,1% KH. Lâm nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đáng ghi nhận, năm 2009 toàn huyện đã trồng mới được 58 ha rừng với 200.000 cây phân tán, khai thác được 15.000m3 gỗ tròn phục vụ cho xây dựng và sản xuất. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng.Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ảnh: TA


Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi cũng tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định, trong đó có nhiều mô hình chăn nuôi tập trung mang lại hiệu quả cao, tiêu biểu là mô hình kết hợp V – A – C. Cho đến thời điểm hiện nay, tổng đàn trâu, bò trên địa bàn đã lên tới 19.036 con. Nhờ chú trọng công tác cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò và công tác kiểm tra, kiểm soát, tiêm phòng chống dịch bệnh nên số lượng bò lai tăng, đến nay đã có 2.350 con, đàn lợn 16.234 con, tổng đàn gia cầm là 362.000 con. Lĩnh vực khai thác thuỷ sản đạt kế hoạch, tổng diện tích nuôi trồng đạt 720 ha (97,29% KH), tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng đạt 8.500 tấn, tăng 11,8% so với năm 2008.


Đặc biệt, dấu hiệu đáng mừng đối với kinh tế Nghi Xuân là các lĩnh vực CN – TTCN – XDCB – DL có những bước tiến vượt bậc và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Kinh nghiệm cho thấy, sự thành công trên các lĩnh vực đều ghi nhận sự lãnh đạo sáng suốt của đội ngũ lãnh đạo. Với Nghi Xuân cũng không ngoại lệ, có được những kết quả to lớn trên lĩnh vực kinh tế – xã hội trong thời gian qua là nhờ ngay từ đầu năm, cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tập trung đề ra các giải pháp để đẩy nhanh phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, thi công các công trình trọng điểm… Đánh giá đúng tiềm năng và lợi thế để phát triển một nền kinh tế đa ngành, đa nghề và hiện đại, huyện tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn, tạo hành lang pháp lý thu hút các hộ dân tham gia kinh doanh phát triển CN – TTCN – TMDV – DL hiệu quả.


Kinh tế – xã hội Nghi Xuân những năm qua đã xuất hiện những gam màu tươi sáng. Năm 2009 giá trị sản xuất CN – TTCN – XD ước đạt hơn 349 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm trước, toàn huyện có đến 859 cơ sở sản xuất CN – TTCN thu hút trên 3000 lao động, tổng mức lưu chuyển hàng hoá ước đạt 450 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay huyện còn tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển một số ngành như gia công cơ khí, chế biến hải sản, khai thác vật liệu xây dựng… Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát thương mại – dịch vụ theo hướng đầu tư nâng cấp các cơ sở du lịch, các di tích lịch sử – văn hoá, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, mở rộng nâng cấp hệ thống chợ nông thôn… Đây là hướng đi phù hợp nhằm gắn khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện.


Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ huyện Nghi Xuân luôn gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm an ninh quốc phòng. Do đó, ngoài chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế, các hoạt động văn hoá xã hội cũng được quan tâm đúng mức. Nhờ đó, các hoạt động bề nổi trong năm qua luôn giành được thành tích cao; hoạt động giáo dục được toàn xã hội quan tâm cho nên chất lượng được nâng một cách toàn diện: cơ sở vật chất trường học được tăng cường đầu tư, chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên rõ rệt (tỷ lệ GV đạt chuẩn ở bậc Mầm non kà 96,6%, Tiểu học 100%, THCS 97,8%, THPT 100%). Hiện nay huyện đang tích cực thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 – 2010”, nâng cao chất lượng TT GDTX, TT Hướng nghiệp và các trung tâm học tập cộng đồng, làm tốt công tác khuyến học. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, các hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện được tăng cường tạo được sự đồng thuận lớn trong nhân dân. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đoàn kết toàn dân được phát huy….


Nhìn chung, những năm qua, nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, quốc phòng an ninh đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể nhờ vậy đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, đạt 11,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,5 triệu đồng/năm, cơ sở vật chất hạ tầng được tăng cường ngày càng khang trang, văn hoá xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, an ninh – quốc phòng được tăng cường và giữ vững.


Kết quả đạt được trong chỉ đạo phát triển kinh tế năm 2009 là sự vận dụng sáng tạo giữa kinh nghiệm và thực tiễn; phát huy được sức mạnh tổng hợp từ ý Đảng lòng dân, tạo nên sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo tiền đề vững chắc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2010 và những năm tiếp theo…

TTTM

TIN LIÊN QUAN