Video

Dân lo đổ nợ vì ngao chết hàng loạt

Người nuôi ngao dọc bãi bồi ven biển Hà Tĩnh đang lo đổ nợ vì hàng tấn ngao chết trắng bất thường.

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP