Vừa qua, Liên Hiệp các hội KHKT (LHH) Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khoá III nhằm kiện toàn tổ chức, đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng còn lại. Tại hội nghị đ/c Nguyễn Thiện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã được bầu giữ chức Chủ tịch LHH nhiệm kỳ 2008 – 2013

Trong 6 tháng đầu năm LHH và các hội thành viên đã đa dạng hoá nội dung hoạt động, triển khai nhiều chương trình dự án hiệu quả, đẩy mạnh công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội. LHH cũng đã tổ chức tốt hội thi sáng tạo kỹ thuật tạo nên phong trào thi đua lao động trong toàn tỉnh, tham gia hoạt động xã hội, phát triển cộng đồng, triển khai, xây dựng thành công các đề tài, dự án phát triển nông nghiệp nông thôn, bảo vệ môi trường ….
Tại hội nghị các đại biểu cũng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế cũng như khó khăn của LHH và các hội thành viên để từ đó làm cơ sở xây dựng phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, kết nối các hội để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống.

            Thái Sơn

khcnhatinh

TIN LIÊN QUAN