Dự án nước sạch xã Thuận Lộc thuộc Thị Xã Hông Lĩnh (Hà Tĩnh) được đầu tư tư hơn 2 tỷ đồng đã bị bỏ hoang làm sân chơi cho trâu bò gặm cỏ suốt 5 năm trời. Trong khi đó, người dân xã Thuận Lộc quanh năm vẫn đang phải sử dụng nước ao để ăn…

 


 


 


Công trình nước sạch xã Thuận Lộc: Đầu tư để 
...bỏ hoang!


Khuôn viên công trình trở thành bãi thả trâu bò của người dân


Công trình nước sạch xã Thuận Lộc: Đầu tư để 
...bỏ hoang!


Toàn bộ phần săt của tương rào công trình bị trẻ con cắt bán săt vụn


Công trình nước sạch xã Thuận Lộc: Đầu tư để 
...bỏ hoang!


Hoang phế…


Quang Sáng

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN