Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa tiến hành hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm 2009. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Từ đầu năm 2009 đến nay, gắn với tiếp tục thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được kết quả khá toàn diện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và tổ chức cấp ủy các cấp phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu cho cấp ủy triển khai NQ T.Ư9 (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn của Đảng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khảo sát, nghiên cứu và tham mưu cho BTV Tỉnh ủy thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp, bước đầu ổn định và đi vào hoạt động. Ban Tổ chức các cấp cũng tham mưu cho cấp ủy bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển và điều động một số cán bộ theo phân cấp quản lý kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; việc tuyển dụng cán bộ, công chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể được quan tâm tập trung đổi mới để nâng cao chất lượng. Công tác nghiệp vụ đảng viên như phát triển đảng viên, chuyển Đảng chính thức cho đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp; thủ trưởng các sở, ban, ngành triển khai thực hiện chương trình hành động theo NQ T.Ư6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi NQ của Đảng.


Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, sắp tới cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt NQ của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”; tập trung hướng về cơ sở; chú trọng công tác phát triển đảng viên nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…


Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Trần Nam Hồng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Thừa Việt – nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy.


(  Báo Hà Tĩnh )

TIN LIÊN QUAN