Sự Kiện Trong Nước

Công nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho Sở Nội vụ Hà Tĩnh

Sáng 5-11, Sở nội vụ tổ chức lễ công bố quyết định về chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.


Thực hiện CCHC 2006-2010 và triển khai thực hiện Quyết định số 1002/ QĐ- UBND ngày 10/4/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đè án áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, Sở Nội vụ đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai thực hiện vào cơ quan Sở.


Tất cả các thủ tục liên quan đến tổ chức công dân thuộc 8 lĩnh vực quản lý Nhà nước của sở đều đã được quy trình hoá và đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008, bước đầu tạo cho cán bộ, công chức một phong cách làm việc chuyên nghiệp, từng bước duy trì, phát triển đạt mục tiêu chất lượng “công khai- minh bạch- nhanh- chính xác – đúng pháp luật”, thoả mãn ngày càng cao của tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO còn là cơ sở để lãnh đạo sở theo dõi, nắm bắt được tiến đọ công việc, chất lượng giải quyết. Từ đó, phát hiện kịp thời những mặt tích cực cũng như những hạn chế tồn tại trong quá trình quản lý để có biện páhp khắc phục kịp thời, nhằm haòng thiện hệ thống QLCL , gắn với hoàn thiện cơ chế và tổ chức bộ máy của Sở.


Cuối tháng 8/2009, Sở Nội vụ đã hop đồng với Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT kiểm tra, đánh giá độc lập. Kết quả đánh giá đã được Trung tâm chúng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT khẳng định Sở Nội vụ đã áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và đủ điều kiện thực hiện phiên bản ISO 9001:2008 và đề nghị Tổng cục Đo lường chất lượng Việt Nam cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2008.


Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Sở KH- CN đã trao giấy chứng nhận hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Nội vụ Hà Tĩnh .

baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG