Sáng 27/1, Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân năm 2009, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2010.

 


 


Trong năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh luôn không ngừng nổ lực phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục được tiến hành sâu rộng trong 100% CĐCS và đến với đoàn viên theo từng sự kiện, chủ đề. Các phong trào thi đua yêu nước đã được chú trọng tới nội dung, nâng cao hiệu quả, bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị và được gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Nhờ chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm trong công tác xây dựng CĐCS vững mạnh và kiện toàn hoạt động của các khối, CĐCS nên trong năm qua đã có 40/49 CĐCS đạt vững manh xuất sắc, số còn lại được xếp loại vững mạnh. Chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng cho đoàn viên được pháts huy. Hoạt động xã hội, nhân đạo được thực hiện thường xuyên với số tiền lên tới gần 700 triệu đồng….


Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và tiến tới khắc phục những khó khăn, hạn chế, hội nghị đã đề ra phương hướng, kế hoạch cho năm 2010, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ chính như: đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; tiếp tục phát triển các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu 100% CBCCVC không vi phạm kỷ luật lao động, 100% CĐCS hoàn thành kế hoạch Nhà nước ngay từ những tháng đầu năm; nâng cao chất lượng tham mưu và xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động; tích cực tham gia cải cách hành chính và thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; kịp thời củng cố hệ thống tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng ĐCS vững mạnh….


Cũng nhân dịp này, các CĐCS và đoàn viên đã có thành tích, đóng góp tích cực trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân đã được nhận cờ, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh…


Tiến Dũng

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN