Sự Kiện Trong Nước

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Báo Hà Tĩnh

Sáng 5-2, chi bộ Báo Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2009, kết nạp đảng viên đợt 3-2 và công bố quyết định thành lập Đảng bộ Báo Hà Tĩnh trực thuộc Đảng bộ các cơ quan dân chính đảng cấp tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2009, Báo Hà Tĩnh xuất bản 264 số báo in và 90 kỳ báo điện tử với gần 14.500 tin, bài, ảnh, trong đó có nhiều số báo đặc biệt phục vụ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh. Từ tháng 9, Báo Hà Tĩnh điện tử hoà mạng Internet, đến nay có hơn 37 vạn lượt người truy cập. Những tin, bài đăng tải trên báo bảo đảm tính định hướng chính trị, bám sát tôn chỉ mục đích hoạt động, góp phần đắc lực và có hiệu quả tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của các cấp uỷ Đảng và nhà nước.

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Báo Hà Tĩnh

Phó Bí thư Đảng uỷ CQDCĐ cấp tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Vinh (thứ 3 trái sang) trao Quyết định thành lập Đảng bộ Báo Hà Tĩnh cho BCH Đảng uỷ lâm thời.

Công tác xây dựng Đảng được cấp uỷ, chi bộ quan tâm lãnh đạo, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp, gắn xây dựng tổ chức Đảng TSVM với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. 100% cán bộ, đảng viên quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị 25 của BCHTW Đảng. Trong năm, chi bộ Báo kết nạp 3 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí và làm thủ tục đề nghị kết nạp 3 quần chúng ưu tú vào Đảng. Kết quả phân loại đảng viên năm 2009 có 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10% hoàn thành nhiệm vụ; 6 đảng viên được đề nghị khen thưởng.

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Báo Hà Tĩnh

Phó Bí thư Đảng uỷ CQDCĐ cấp tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Vinh trao giấy công nhận chi bộ TSVM năm 2009 cho chi bộ Báo Hà Tĩnh.

Năm 2010, Báo Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch xuất bản 264 số báo và phát hành báo mạng hàng ngày, phản ánh đúng định hướng, đầy đủ, kịp thời các sự kiện thời sự chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh và trong nước; tiếp tục nâng cao chỉ số phát hành, phấn đấu 90% chi bộ có Báo Hà Tĩnh.


Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; coi trọng công tác học tập các nghị quyết cấp trên; có chương trình hành động sát đúng, phù hợp NQ cấp uỷ các cấp. Thực hiện nghiêm đạo đức nghề nghiệp của người phóng viên báo Đảng; phấn đấu bồi dưỡng, kết nạp 3 đảng viên mới và giới thiệu bồi dưỡng 4 quần chúng ưu tú vào Đảng.


Đảng bộ Báo Hà Tĩnh tiến hành thành lập 3 chi bộ trực thuộc, kịp thời nắm bắt, chuyển hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chuẩn bị tốt mọi mặt tiến hành Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013 và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015.


Văn Học – Thanh Hoài

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG