Ngày 10-8, Chính phủ đã có quyết định phê duyệt quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam – Lào thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Kom Tum đến năm 2015 nhằm khai thác tiềm năng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Theo đó, phạm vi quy hoạch gồm 64 xã biên giới Việt Nam – Lào của 15 huyện thuộc các tỉnh này, với mục tiêu đến năm 2015 cơ bản bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam – Lào.  Từ đó, khai thác có hiệu quả tiềm năng, phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc, đồng thời bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.


Sẽ bố trí ổn định tại chỗ 16.260 hộ thuộc diện nghèo trong các xã biên giới; bố trí ổn định 9.609 hộ, bao gồm: xen ghép vào thôn, bản sở tại 3.756 hộ, di dân tái định cư tập trung 5.853 hộ; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất… Tổng mức đầu tư khoảng 3.518 tỷ đồng.


PHAN THẢO

SGGP

TIN LIÊN QUAN