Phóng sự - Ký sự

Chiến sỹ Tiểu đoàn 2 – những ngày đầu quân ngũ

Chúng tôi đến Tiểu đoàn bộ binh 2 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) vào những ngày đầu của đợt huấn luyện giai đoạn 1. Mặc cho “nắng tháng tám rám trái bòng”, trên thao trường, bãi tập, cán bộ, chiến sỹ đơn vị vẫn miệt mài, hăng say luyện tập.

Trên đường ra thao trường


“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Gian khó không sờn, nắng mưa chẳng quản, bên nhau đoàn kết, hăng say luyện rèn”, “Mỗi viên đạn là một vòng mười” – không chỉ là những khẩu hiệu mà thực sự đã trở thành mục tiêu cho các chiến sỹ trẻ.


Với cưòng độ luyện tập cao trong thời gian ngắn nhưng sang tuần thứ 2, các chiến sỹ đã thuần thục những nội dung cơ bản về điều lệnh, các tư thế vận động trên thao trường. Qua kiểm tra, bài bắn súng AK giáo trình mới có 83% khá, giỏi, 100% đạt yêu cầu; Bài ném lựu đạn trúng đích tuy mới học 3 buổi nhưng kiểm tra có 70% đạt khá, giỏi.

Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu!

Huấn luyện khoa muc ném lựu đạn

Huấn luyện chiến thuật đường hầm

Kiểm tra đường ngắm chụm

Tra lượng nổ

Các Tiểu đội trưởng chỉnh sửa từng tư thế cho chiến sỹ mới

Phút giải lao trên thao trường


thanh hoài- dương hoàng

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG