Xét đề nghị của Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tại công văn số 87/BTG ngày 13/7/2009 về việc chuyển địa điểm xây dựng chùa Hộ Độ và xây dựng trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, ngày 21/7/ 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 2095/UBND-NC1 chỉ đạo như sau:

        Thống nhất chuyển địa điểm xây dựng chùa Hộ Độ và cấp đất xây dựng chùa Hộ Độ, xây dựng trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại khu vực đất hoang hóa ven sông thuộc xóm Vĩnh Phúc, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà với diện tích 20.000m2 ( khu vực chùa 6.000m2;  trụ sở Ban Trị sự 14.000m2).        Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Giao Thông Vận tải, Ban Tôn Giáo – Sở Nội vụ, UNND huyện Lộc Hà, UBND xã Hộ Độ phối hợp hướng dẫn Ban đại diện Phật giáo huyện Lộc Hà, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ theo các quy định trình UBND tỉnh phê duyệt./.Bách Khoa

Vanhoa HT

TIN LIÊN QUAN