Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên: Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn huyện lần thứ II.

Sau gần 2 năm triển khai, ngày 18/04, huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức lễ tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn huyện lần thứ II (2008 – 2009).

Thái Sơn

HTO

BÀI MỚI ĐĂNG