Công đoàn Cao su Việt Nam vừa có công văn cho biết đơn vị này đã ban hành Quyết định cách chức Chủ tịch Công đoàn Công ty Cao su Hà Tĩnh đối với ông Nguyễn Việt Hùng do sử dụng văn bằng không hợp pháp.

Tin lien quan:
 >>  Chủ tịch Công đoàn Công ty Cao su dùng nhiều bằng giả
 
Công văn số 113/CV-CĐCS ngày 9/4/2009 của Công đoàn Cao su Việt Nam cho biết, sau khi Báo Dân trí phản ánh ông Nguyễn Việt Hùng là Uỷ viên BCH Công đoàn Cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Hà Tĩnh đã sử dụng văn bằng không hợp pháp, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn số 360/TLĐ gửi Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam đề nghị kiểm tra, làm rõ và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn.

Kết quả xác minh của Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam cho thấy: Lý lịch trích ngang của Uỷ viên BCH Công đoàn Công ty Cao su Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2007 – 2010, lý lịch trích ngang đoàn đại biểu tham dự Đại hội VI Công đoàn Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2008 – 2013 và lý lịch trích ngang Uỷ viên BCH Công đoàn Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2008 – 2013 (có gửi cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) ông Hùng đều bỏ trống không ghi phần cột “trình độ đại học”.


Tại Công văn số 107/BC-ĐU của Đảng uỷ Công ty Cao su Hà Tĩnh báo cáo về việc ông Hùng sử dụng bằng cấp không hợp pháp với mục đích để giảm một số môn thi của chương trình đại học từ xa; đồng thời ông Hùng đã làm bản kiểm điểm thừa nhận mình có dùng bằng không hợp pháp với mục đích vừa nêu trên.


Ngày 26/2/2009, Công đoàn Cao su Việt Nam đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-CĐCS quyết định cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Cao su Hà Tĩnh đối với ông Nguyễn Việt Hùng.


Trước đó, Huyện uỷ Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành Quyết định số 458-QH/HU về việc thi hành kỷ luật đối với ông Hùng với hình thức cách chức Uỷ viên BCH Đảng uỷ Công ty.


Riêng chức vụ Uỷ viên BCH Công đoàn Cao su Việt Nam của ông Nguyễn Việt Hùng trên cơ sở bản kiểm điểm và xin thôi giữ chức vụ Uỷ viên BCH Công đoàn Cao su Việt Nam ngày 26/11/2008 của ông Hùng, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam sẽ tiến hành kiểm điểm và có hình thức xử lý trong thời gian sớm nhất.


Vũ Văn Tiến

DT

TIN LIÊN QUAN