Trong năm 2008, Bưu điện huyện Đức Thọ đã vượt qua khó khăn, tạo những bước đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ . Phát triển nâng cao năng lực, chất lượng mạng lưới bưu chính- viễn thông, công tác tiếp thị- chăm sóc khách hàng và mở rộng các dịch vụ được đảm bảo


Đặc biệt các bưu cục, điểm bưu điện văn hoá xã mở cửa liên tục đáp ứng nhu cầu của khách hàng . ngoài các dịch vụ truyền thống , một số dịch vụ mới như bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm Phước An Gia đã được đưa vào khai thác sử dụng  năm 2008 tổng doanh thu thực hiện 3.791 triệu  đạt 102,5%, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ là 160%. Năng suất lao động tăng 147% so với cùng kỳ năm ngoái . năm 2009 bưu điện huyện Đức Thọ phấn đấu tổng doanh thu trên 4 tỷ đồng , năng suất lao động bình quân 135 triệu đồng/ người/ năm , tập trung phát triển mạnh các dịch vụ bưu chính,  viễn thôn, tăng cường tiếp thị , chăm sóc khách hàng bằng nhiều biện pháp đa dạng hoá các hình thức kinh doanh , tăng doanh thu về dịch vụ bưu chính  ./.

duc tho

TIN LIÊN QUAN