Hai năm qua, cán bộ, chiến sĩ, CNV trong các cơ quan, đơn vị BĐBP Hà Tĩnh đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP.

Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ BĐBP Hà Tĩnh gắn kết có hiệu quả với phong trào “10 xây, 10 chống” của Bộ Tư lệnh BĐBP, “5 xây, 5 chống” của BĐBP Hà Tĩnh và nhiều phong trào khác.


Thông qua CVĐ, cán bộ, chiến sĩ, CNV đã nâng cao nhận thức; tác phong, lề lối làm việc được chấn chỉnh; phẩm chất đạo đức cách mạng được giữ gìn; ý thức chấp hành kỷ luật quân đội và pháp luật của nhà nước được nâng cao; công tác cải cách hành chính quân sự được chú trọng đổi mới.


Nhiều cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng cam cộng khổ với nhân dân củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói giảm nghèo, dạy chữ, chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.


Trong thời gian thực hiện CVĐ, toàn lực lượng có 10 lượt đơn vị được công nhận Đơn vị Quyết thắng, 9 lượt đơn vị được tặng giấy khen, 50 lượt đơn vị được công nhận tiên tiến, 75 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 4 CSTĐ toàn quân. BĐBP Hà Tĩnh được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư lệnh BĐBP, Huân chương Hữu nghị của nước bạn Lào.


Tiến Dũng

baohatinh

TIN LIÊN QUAN