Tin Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chúc Tết

Năm 2017, với sức mạnh đoàn kết, thống nhất, tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Kinh tế, Văn hóa, Xã hội có bước phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Nhân dịp bước sang năm mới xuân Mậu Tuất, Hatinhtv xin trân trong giới thiệu toàn văn lời chúc mừng năm mới của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn


Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Trong giờ phút thiêng liêng của mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị đón mừng năm mới Mậu Tuất 2018 tràn đầy niềm tin và hy vọng; thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi thân ái gửi tới các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng bào, đồng chí, con em Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất, năm mới thắng lợi mới.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Năm 2017, với sức mạnh đoàn kết, thống nhất, tỉnh nhà chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Văn hóa - xã hội có bước phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả và năng lực lãnh đạo của Đảng được tăng cường.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng biểu dương đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực học tập, lao động, sản xuất, cùng tỉnh nhà lấy lại đà tăng trưởng kinh tế.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Bước sang năm 2018, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh nhà đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới. Bài học xuyên suốt là phát huy dân chủ thực sự trong Đảng, mở rộng dân chủ rộng rãi trong Nhân dân và toàn xã hội là sức mạnh to lớn để xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững.

Đón chào năm mới, tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, con em Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương; nắm bắt thời cơ; đoàn kết, thống nhất; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tập trung cải cách hành chính gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Nâng cao năng suất lao động và giá trị gia tăng trong sản xuất, góp phần cho phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đi vào chiều sâu, bền vững hơn. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác đối ngoại.

Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên là dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo của người đứng đầu là dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo, gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tập trung thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ.

Mừng Xuân mới, Mừng Đảng quang vinh tròn 88 tuổi, Mừng quê hương, đất nước đổi mới, kính chúc đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Trân trọng cảm ơn!

Tác giả: PV

Nguồn tin: Truyền hình Hà Tĩnh

  Từ khóa: Hà Tĩnh , chúc tết , bí thư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP