Sáng 15/1, Huyện ủy Hương Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2009. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Cẩm Tú – UV DỰ KHUYẾT T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân – UVBTV T.U, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2008, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở ở Hương Sơn đoàn kết, thống nhất, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, phát huy lợi thế, tạo nguồn lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo đà thuận lợi hoàn thành tốt vụ chính trị. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn huyện đạt 11,3%, thu nhập bình quân đầu người 7,7 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 20,53 tỷ đồng. Hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội tiếp tục phát triển; công tác XĐGN, GQVL được quan tâm đẩy mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường, QPAN được giữ vững, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng và nhân dân. Đảng bộ huyện đã chủ động xây dựng nhiều chương trình hành động thiết thực góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong năm, toàn huyện đã kết nạp được 353 đảng viên mới và có 360 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hương Sơn trong năm qua và quán triệt một số nội dung quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng trong thời gian tới. Trước hết: các cấp ủy đảng nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác hiệu quả các nguồn lực, lợi thế và tiềm năng vốn có, đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-VH-XH; đầu tư nâng cấp, xây dựng và khai thác có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng; thực hiện chương trình việc làm, XĐGN và xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, đất rừng; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy lùi các tai nạn, tệ nạn xã hội; bảo đảm QPAN, giữ vững ổn định chính trị. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ cho các công trình dự án; đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ du lịch trên địa bàn, tạo đà thuận lợi đưa huyện nhà vững bước đi lên trên con đường hội nhập.

HTO

TIN LIÊN QUAN