TP Hà Tĩnh

Bị lừa tiền, hàng chục người đến vây công ty đòi tiền

Cả trăm người ở TP Hà Tĩnh đã kéo nhau đến một doanh nghiệp để đòi lại tiền “đầu tư” bán hàng đa cấp. Đã 3 tháng qua, họ không nhận được tiền lương cũng như những khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp này hứa trả.


Quang Trung

vnn

BÀI MỚI ĐĂNG