Video

Bắt cá mè nặng 15 kg ở chân đập thủy điện

Thủy điện Trị An (Đồng Nai) ngưng xả lũ, người dân ồ ạt xuống bắt cá. Nhiều người bắt được cá mè nặng 6-15 kg.


BÀI MỚI ĐĂNG

TOP