Ban QLDA phát triển GTNT- Sở GTVT Hà Tĩnh mời thầu các gói thầu số 1, 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ô tô đến trung tâm xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 10/8 đến 25/8/2009.


Địa điểm tại Ban QLDA phát triển GTNT – Sở GTVT, số 143 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

GTVT

TIN LIÊN QUAN