Sáng 11- 4, Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã tổ chức khánh thành và nhận bàn giao công trình cột đèn năng lượng mặt trời và năng lượng gió do Tập đoàn kinh tế Kim Đỉnh tặng. Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Chủ tịch UBMT tỉnh Từ Văn Diện đã đến dự.

 


 


Công trình được xây dựng nhằm phục vụ chiếu sáng tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ TNXP với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu đồng gồm 2 cột đèn được sử dụng bằng năng lượng nắng và năng lượng gió có công suất 70W/cột. Công trình đã được đưa vào chạy thử trước lúc bàn giao.


Bàn giao công trình cột đèn năng lượng mặt 
trời và gió tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc


Cột dèn năng lượng nắng mặt trời và gió đã được đưa vao khai thác sử dụng


tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn Kim Đỉnh và giao BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc quản lý khai thác, phát huy hiệu quả công trình.


Quang Sáng

Báo Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN