Mãi đến ngày chuẩn bị kỷ niệm 55 ngày tờ báo Tiền phong ra số đầu tiên, Tôi mới giật mình: Nhà thơ, người Hà Tĩnh, Tổng biên tập tờ Tiền phong đã sắp về nghỉ hưu rồi!

Sự thể lại như thế. Anh là nhà thơ làm báo – Mà làm báo là chính trị. Vậy mà kỳ lạ thay không biết bao nhiêu năm làm Tổng biên tập mà anh chưa một lần vấp ngã.


Nhưng hễ cứ là Người thì thế nào cũng một lần vấp ngã. Cú loạng choạng cuối đời của anh là cú loạng choạng vì cái đẹp hay nói cho đúng hơn là vì tình yêu cái đẹp.


Hỡi ôi! Trên đời này có rất nhiều kiểu ngã, rất nhiều thứ loạng choạng. Thứ gì vì cái đẹp, quyết không phải là xấu. Thứ gì vì tình yêu cái đẹp, quyết không phải để mà hận thù. Trên đời này liệu có gì xứng đáng hơn.


Vào đúng lúc viết những dòng này, tôi sống lại những tháng năm, anh ấy Dương Xuân Nam – nhà thơ là người bạn chúng tôi.


                                                                    Trần Chắt

ANTD

TIN LIÊN QUAN