Sáng nay (18/12), tại TP Hà Tĩnh, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2012; quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2013 và bàn nhiều nội dung quan trọng khác.

DIỄN VĂN KHAI MẠC


KỲ HỌP THỨ 5, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XVI


của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh


(Hà Tĩnh, ngày 18 – 12 – 2012)


 


          Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,


          Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,


Kính thưa quý vị đại biểu,


Thưa cử tri và nhân dân tỉnh nhà.


 


Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường kỳ cuối năm 2012. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, quý vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.


Kính thưa quý vị đại biểu.


Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13, trong khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã đánh giá tình hình năm 2012: “đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Ở trong nước, sự trì trệ của nền kinh tế đang hiển hiện; tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp; nguy cơ lạm phát cao vẫn tiềm ẩn; quản lý thị trường, quản lý giá đối với một số mặt hàng chưa tốt, tác động tiêu cực đến đời sống của người dân… Trên thế giới, suy giảm tăng trưởng kinh tế có xu hướng lan rộng; khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa lắng dịu; tranh chấp thương mại, xung đột kinh tế, chính trị có dấu hiệu gia tăng…”. Tình hình khó khăn chung của thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế – xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 của tỉnh nhà chúng ta.


Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương sát đúng, UBND tỉnh điều hành năng động, sáng tạo, kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt, đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách đạt cao nhất từ trước tới nay; sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; nhiều công trình, dự án trọng điểm cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra; Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt và đi vào chiều sâu, đạt được một số kết quả quan trọng. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị trọng đại; chất lượng giáo dục – đào tạo tiếp tục được giữ vững; công tác khám chữa bệnh đã có bước chuyển biến tích cực, nhất là ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh; công tác xoá đói, giảm nghèo được quan tâm thực hiện theo hướng bền vững; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Quốc phòng, an ninh đảm bảo, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, từng bước kiềm chế tai nạn giao thông; công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo.


Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012 còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém, chủ yếu đó là: Hoạt động của hệ thống doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể; một số dự án quan trọng triển khai chậm; chất lượng một số công trình không đảm bảo, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và trong dân cư để xây dựng nông thôn mới kết quả đạt được còn thấp. Xuất khẩu đang chủ yếu là sản phẩm thô nên giá trị thấp; một số doanh nghiệp chưa chủ động được nguyên liệu chế biến xuất khẩu, nhất là trong xuất khẩu nông, thủy sản. Tăng trưởng tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp để đầu tư phát triển. Chất lượng giáo dục chưa đồng đều; tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan chưa được ngăn chặn triệt để; việc thực hiện Đề án quy hoạch hệ thống trường lớp một số nơi không hợp lý, chưa tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Cơ chế quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch thiếu chặt chẽ, chất lượng thấp. Vấn đề quá tải ở một số bệnh viện vẫn chưa được giải quyết tốt; nguồn nhân lực y tế chất lượng cao còn thiếu; hệ thống y tế tư nhân manh mún, nhỏ lẻ, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. 


Công tác giải quyết việc làm, nhất là lao động nông thôn còn khó khăn; năng lực của nhiều cơ sở dạy nghề hạn chế, nội dung đào tạo thiếu linh hoạt nên công tác dạy nghề chưa đáp ứng cả về số lượng và chất lượng. Thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo chưa thật bền vững. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, một số vụ việc xử lý chưa kịp thời. Chất lượng xét xử ở cấp sơ thẩm còn có sai sót, thiếu minh bạch, tỷ lệ án cải sửa cao. Công tác cải cách hành chính còn nhiều bất cập, một bộ phận cán bộ công chức, nhất là cấp cơ sở yếu về năng lực, trình độ, thiếu trách nhiệm, thiếu gần gũi người dân, làm cho nhiều doanh nghiệp và người dân thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền.


Kính thưa quý vị đại biểu,


Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh.


Kỳ họp này dự kiến tiến hành trong thời gian 3 ngày, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, chính xác về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012; phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém, tìm nguyên nhân; phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Đồng thời trên cơ sở dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, thách thức để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2013; đồng thời xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác. Cụ thể tập trung vào các nhóm vấn đề sau:


– Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác đầu tư phát triển; thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.


– Bàn và quyết định tổng biên chế hành chính – sự nghiệp, giá đất năm 2013; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.


– Bàn và ra các nghị quyết chuyên đề về: sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí; quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.


Xem xét các báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.


– Xem xét và thông qua nội dung, chương trình ban hành nghị quyết chuyên đề và chương trình giám sát chuyên đề năm 2013 của HĐND tỉnh.


– Xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp; thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng khác.


Kính thưa quý vị đại biểu,


Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh.


Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 16 là kỳ họp thường kỳ cuối năm, có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng. Thực hiện Nghị quyết số 38/2012 về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động  kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các ban của HĐND và các cơ quan, đơn vị hữu quan thực hiện một số cải tiến, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh.


Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, có nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào thành công của Kỳ họp.


Với tinh thần đó, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 16.


Xin trân trọng cảm ơn.

TIN LIÊN QUAN